Stafi

Stafi

Botues dhe Kryeredaktor

Besnik Rama

Analistë

Emri Tocilla

Redan Bushati

Blerina Roshi

Myrvete Feka

Gazetarë

Florim A. Gashi

Sonia Memoci

Alma Celaj

Fatbardha Aziri

Fotografë

Lucien Ludwig Noe

Ervin Isufi

Gzim Aziri

Programimi dhe mirëmbjatja teknike

BI-Studio