Shqipëri

Bashkia e Tiranës: Asnjë tolerim ndaj abuzimit me detyrën nga punonjësit e bashkisë

Drejtuesit e Bashkisë së Tiranës janë të vendosur të mos tolerojnë asnjë abuzim me detyrën, shkelje të ligjit apo barazisë para ligjit nga punonjësit e bashkisë. Këtë ka deklaruar Drejtori i Përgjithshëm i Tatim-Taksave të Bashkisë së Tiranës, Arben Kau i cili sqaroi arsyet që cuan në vendimin për largimin e 51 inspektorëve të tatim- […]