Kosovë, Serbi: U arritën tri marrëveshje

Përfundoi të shtunën raundi i pestë i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Siç njoftohet nga Bashkimi Evropian, është arritur më në fund pajtim për çështje si: liria e lëvizjes, regjistri civil dhe njohja e ndërsjellë e diplomave.

Enciklopedia e Kosovës

Kosova tashmë është bërë me enciklopedi të veten. Në 646 faqet e librit “Kosova, vështrim monografik”, të botuar nga ASHAK, mund të informoheni lidhur me çdo gjë që ka të bëjë me Kosovën.

FH: Kosova, demokraci ende e papjekur

Raporti i fundit i Freedom House “Shtetet në tranzicion 2011” e vlerëson si të arriturën më të madhe të Kosovës gjatë vitit 2010 zbatimin e vazhdueshëm të paketës së decentralizimit. Ky i fundit, siç thuhet, ka çuar në krijimin e tri komunave të reja me shumicë serbe më 2009, dhe një tjetre – Parteshit – […]