Universiteti “Haxhi Zeka” organizon Konferencen Ndërkombëtare me temen “Shtet ndërtimi në vendet e Ballkanit Perëndimor”

Një nga Universitetet më prestigjioze në Kosovë Universiteti “Haxhi Zeka” ka organizuar konferencë ndërkombëtare me temen “Shtet ndërtimi në vendet e Ballkanit Perëndimor”e cila do të zgjasë tri ditë nga e cila konferencë do të përfitojnë si stafi akademik ashtu edhe studentet.

Sipas sekretarit të përgjithshem Astrit Ademaj kjo konferencë po organizohet për herë të parë dhe ka një rëndësi të veçantë për këtë institucion akademik.

You must be logged in to post a comment Login