Ushqimi gjatë muajit të Ramazanit: Cilin ushqim dhe pije duhet shmangur?