Telegrami ekskluziv i Aleksandër Moisiut, para se të nisej në Amerikë : Faleminderit Paris!