Sfidat e kopshtit në Shqipëri , vend edukimi apo dhune…?