Rrëfimi i Eleni Foureras: Për shkak të sulmeve u mbylla në dhomë duke qarë