Nga Thethi në Valbonë, Amerikanët: Çfarë duhet të dini rreth shëtitjes në shtegun më të bukur të Shqipërisë