Zajminën do e shohim si moderatore, ja programi që do drejtojë