Të fjeturit në shpinë është pozita më e mirë dhe më e shëndetshme