Skandali Facebook, 72.5 % e shqiptarëve përdorues të rregullt, të shtatët në Europë