Punonjësit dhe mirëqenia, në kompani vjen Drejtori i Lumturisë