Trendi i ikjes vazhdon, pas pesë viteve nuk do të ketë asnjë mjek në Maqedoni