Shkencëtarët e konfirmojnë atë që të gjithë femrat e kanë ditur: meshkujt vërtetë se janë gjinia e dobët!