Kriza e refugjatëve, Shqipëria ndër shtetet me pak financime për 2018

Agjencia e OKB për Refugjatët (UNHCR), në raportin e fundit për objektivat e 2018, paraqet në strategji ndihmën e ofruar për temën, e cila ka qenë kryefjalë e diskutimeve të organizatave botërore.

Raporti i quajtur “Apeli Global 2018-2019” paraqet burimet financiare që do të kërkohen në 2018 dhe për vitin 2019, për programet e UNHCR-së për të mbrojtur dhe për të përmirësuar jetën e dhjetëra miliona njerëzve të shqetësuar: refugjatët, personat e zhvendosur brenda vendit, të kthyerit, personat pa shtetësi.

Ajo thekson sfidat me të cilat ballafaqohet organizata dhe partnerët e saj në përpjekjen për t’iu përgjigjur krizave të shumëfishta, ndonjëherë kërcënuese për jetën dhe nevojat humanitare gjithnjë në rritje.

Europa është rajoni me rritjen më të madhe të buxhetit, me një rritje prej 47.9 milionë dollarë ose 6 për qind krahasuar me 2017, kryesisht për shkak të lëvizjeve të vazhdueshme në shkallë të gjerë në Detin Mesdhe.

Brenda rajonit, buxheti i propozuar për Europën Lindore paraqet një rritje prej 62.5 milionë dollarësh, ose pothuajse 15 për qind në krahasim me buxhetin aktual të vitit 2017, kryesisht për shkak të rritjes së programit të refugjatëve në Turqi, si rezultat i krizës në Siri. Kërkesat për Europën Veriore, Perëndimore, Qendrore dhe Jugore në vitin 2018 arrijnë në rreth 339 milionë dollarë, prej të cilave 238.6 milionë dollarë, ose 70 për qind, janë ndarë në Greqi, duke mbetur pak a shumë të qëndrueshëm krahasuar me 2017.

Sipas të dhënave, Shqipëria bën pjesë në atë grup shtetesh për të cilën, ndihma financiare e ofruar do të jetë nën 5 milionë dollarë.

UNHCR pret të mbetet e angazhuar në ofrimin e ndihmës dhe mbrojtjes për refugjatët në vitin 2018, veçanërisht në lidhje me ata që vijnë në Greqi dhe Itali. Sa i përket angazhimit të UNHCR-së me popullsinë e zgjatur të refugjatëve dhe të zhvendosurve në Ballkanin Perëndimor, pritet të ketë një tkurrje. Aktivitetet kryesore në vitin 2018 do të përqendrohen në avokimin dhe ndihmën për qeveritë në nën-rajonet për të përmirësuar sistemet e azilit dhe për të forcuar regjimin e mbrojtjes.

You must be logged in to post a comment Login