Katër shenjat të cilat tregojnë se keni mungesë magnezi