OKB pro rezolutës që refuzon njohjen e Jeruzalemit si kryeqytet, kjo ishte vota e Shqipërisë