Gazeta austriake në 1880: Fjalimi i Hodo Bej Sokolit gjatë shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë në Shkodër