Gjeneralët serbë që kanë kryer krime në Kosovë do të japin mësim në Akademinë Ushtarake të Beogradit