Flisni me veten? Studiuesit: Shenjë mençurie

Në bazë të studimeve të reja, komunikimi me vetveten na bën të kontrollojmë emocionet tona. Çdokush do ta mendonte dy herë këtë përfundim, por autori i studimit e analizon këtë çështje.

Autori i studimit, Dr Jason Moser nga Universiteti Shtetëror i Miçiganit, tha se duke iu referuar vetes në vetën e tretë, i bëjnë njerëzit të mendojnë për veten e tyre më të ngjashëm me atë se si mendojnë për të tjerët. Në këtë formë, kjo ndihmon njerëzit
të fitojnë një distancë të vogël psikologjike nga përvojat e tyre, të cilat shpesh mund të jenë të dobishme për rregullimin e emocioneve.

You must be logged in to post a comment Login