Hartë britanike e shekullit të 18-të. Greqia nuk ekzistonte, vetëm Morea-Shqipëria