Pronësia intelektuale, projektligji kalon në Kuvend në fillim të vitit