Nuk duhet ta vendosni beben në krah për të gogësitur