Krijohet Fondi i Ballkanit Perëndimor, mbështetje e projekteve të përbashkëta rajonale