“Shtatë ligjet t’i bëjnë ekspertët, jo ambasadorët dhe politikanët”