E padëgjuar: Shqiptari kërkon ta dërgojnë në burg, sepse nuk e duron gruan në shtëpi