Grushti dështoi, kohë bilancesh për trazirat në Turqi