Dokumenti i BE, Shqipëria nuk përfshihet në planet e zgjerimit