Shqiptarët, fëmijë e të rritur ishin armatosur në vitin 1912