PE dhe Departamenti Amerikan kritika Qeverisë Turke në raportet vjetore