Shqipëria e pare nga jashtë: mbeturina e fundit e Perandorisë Osmane