Ja e vërteta e kësaj fotografie dhe e lotëve të luftëtarit të UÇK-së