Histori gojore mbledhur në Dukagjin dhe Postribë

Dëshmitë gojore që Fabian Kati ka mbledhur në Dukagjin, Malësi të Madhe dhe Postribë mund të shërbejnë si burime alternative historike për rezistencën antikomuniste në Shqipëri.
I ftuar në “Takimet e Kulturës”, Kati sjell një informacion të ri për momente dhe individë të kulturës dhe politikës shqiptare në vitet 1945-‘46.

You must be logged in to post a comment Login