Shqipëria dhe Maqedonia – vëndet me të varfëra në Evropë

f1_22varferia-jpg1361530741Sipas të dhënave të Eurostat Maqedonia është vendi i tretë më i varfër në Evropë.

Bruto Prodhimi Vendor në Maqedoni në vitin 2012, për kokë banori, të matur sipas parimeve të fuqisë blerëse arin 35 përqind nga mesatarja që e kanë 28 vendet anëtare të Bashkimit Europian.

Kjo vendin e vendos në fund të listës . Sipas të dhënave të Eurostat , më të varfër se Maqedonia janë Shqipëria dhe Bosnja e Hercegovina.

Në Shqipëri , bruto prodhimi vendor për kokë banori vitin e kaluar arrinte 30 përqind nga mesatarja e BE-së, ndërsa në Bosnjë 29 përqind.

Vendi më i pasur në BE është Luksemburgu , ku Bruto prodhimi vendorë për kokë banori vitin e kaluar ishte vetëm 2.5 herë më e lartë se mesatarja evropiane.

You must be logged in to post a comment Login